TMA – Turnaround Management


Vuosikokouksen kuulumisia

Pitkän hiljaiselon jälkeen ajattelin valottaa hieman vuosikokouksen kuulumisia ja tulevaisuuden tavoitteita.  Vaikka jäsenistölle ei ole nyt hetkeen ollut viestintää, on verhojen takana tapahtunut monenlaisiakehittämishankkeita ja ajatuksia.

TMA Finland on jatkanut menestyksellistä toimintaansa toimintavuonna 2012, tavoitteena tulevana vuonna on myös uuden sukupolven saaminen voimakkaammin mukaan toimintaan.

Yhdistyksen hallituksessa ovat vuonna 2012 toimineet Jukka-Pekka Joensuu(pj), Reijo Järvinen (varapj),  Jari Pirinen, Seppo Suontausta, Ane Ahnger, Erkki Niskanen ja Kari Nurmi.  Lisäksi yhdistyksen asiamiehenä on toiminut Pekka Malmberg ja hallinnosta vastannut PKT-säätiön Jari Leskinen.  Tuuli Uronen on toiminut yhdistyksen hallinnossa avustavissa tehtävissä. Kiitokset Tuulille  ja menestystä uusiin haasteisiin.

Vuosikokouksessa Seppo Suontausta ja Jari Pirinen jättivät hallitusjäsenyyden pitkäaikaisen toiminnan jälkeen.  Tulemme kaipaamaan aktiivisiahallitusjäseniä mutta uskomme että kunniapuheenjohtajat  ja –jäsenet jatkavat taustalla työtä yhdistyksen kehittämiseksi.

Uusiksi hallituksen jäseniksi valitsimme Tuomas Hirvosen pääomasijoitustoiminnan asiantuntijana,Urpo Pirilä edustaa puolestaan yritysnäkemystä sekäyritysjärjestelykokemusta.  Lisäksi Ville Ahtola tuo mukaan asianajaja ja TMC-tuntemusta sekä erityisesti tavoitteena Villen avulla on saada uutta TM-sukupolvea mukaan käytännön toimintaan. 

Yhdistys on järjestänyt lukuisia alueellisia tilaisuuksia ja lisännyt tietoisuutta TMA-toiminnasta toimintavuoden aikana mm. Oulussa, Jyväskylässä sekä pääkaupunkiseudulla, aluevastaava ja hallituksen jäsen Erkki Niskanen on vastannut aluetilaisuuksien kehittämisestä.  Lisäksi yhdistys on lisännyt verkostonsa kautta julkaisujen määrää, mm. Kari Nurmen liiketoiminnan muutoksesta kirjoittaman kirjan sekä Hannu Laakson ja Juho Lipsasen täyskäännös-kirjan, joita on myös käytetty materiaalina TMA-kurssissa.

TMA- kurssi, joka valmentaa TMC- sertifioinnin saavuttamiseen, on saavuttanut pysyvän aseman suomalaisilla koulutusmarkkinoilla. Kuluvana vuonna koulutukseen on osallistunut 12 kurssilaista.  Kurssia tullaan uudistamaan kansainvälisen TMA-koulutuksen edellyttämällä tavalla ja valmistelut kurssin uudistamiseksi on aloitettu.  Julkistamme uudenstrategiamme näillä näkymin toukokuun puolivälissä.

Kansainvälisen toiminnan osalta yhdistys on osallistunut aktiivisesti Madridissa järjestettyyn Euroopan tason TMA-konferenssiin, globaaliin Bostonissa järjestettyyn Annual TMA conference–tilaisuuteen sekä TMA Europen steering group-toimintaan.  Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Joensuu on valittu TMA Europe Awards-komitean puheenjohtajaksi ja Christian Jakovlew toimii kansainvälisen organisaation johtotehtävissä.

Mikäli jäsenistöllä on hyviä ”showcaseja” niin kannustan tuomaan niitä eteenpäin TMA Awards-kilpailuun.  Mikäli yhdistykselle tulee vapaamuotoisia hakemuksia, otamme niitä huomioon myös kansallisella tasolla.  Hakemuskaavakkeita löytyy TMA Europen sivuilta. 

Yhdistyksellä on 124 jäsentä ja tavoitteena on laajentaa jäsenpohjaa entisestään.  Yhdistys on aloittanut jäsenten aktivoinnin mm. verkostoitumistilaisuuksilla hallituksen jäsenen Kari Nurmen toimesta, lisäksi Suomen omat Linked´in sivut ovat käytössä ja hallituksen jäsen Ane Ahnger on edistänyt sosiaalisen median käyttöönottoa tiedotuskanavana.  Olemme tänä vuonna nostaneet hieman jäsenmaksuamme kansainväliselle verkostolle maksamiamme maksuja vastaavasti. 

Yhdistyksen talous on pidetty hyvällä tasolla huolimatta panostuksista kansainväliseen toimintaan ja jäsentilaisuuksiin ja tulevalle kaudelle on tavoitteena ylijäämäinen toiminnallinen tulos.

Tulevan vuoden pääpainoalueita tulevat olemaan kansainvälisen toiminnan ja koulutuksen kehittäminen, next generation ohjelman lanseeraaminen ja alueellisten jäsentilaisuuksien jatkaminen.  Myös sertifiointitoimintaa tullaan kehittämään jatkossa entisestään.

Yhdistys on myös osallistunut TMA International Chapter of the year-valintaan ja odotamme jännitykselle tuloksien selviämistä.

Meillä on hieno yhdistys ja tulevan vuoden tavoitteena on tehdä siitä entistä parempaa, kannustankin jäsenistöä mukaan toiminnan kehittämiseen ja toimintaan monissa merkeissä.Jukka-Pekka Joensuu

puheenjohtaja