Mitä on TMA – Turnaround Management?

TMA-toiminta (Turnaround Management Association) tähtää taloudellisissa murrosvaiheissa olevien yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, muutoksenhallintaan ja uudelleensuuntaamiseen.

Osana yrittäjyyden edistämistä on julkinen taho edellyttänyt, että PK-yritysten tarpeettomat konkurssit on mahdollisuuksien mukaan estettävä. Yrityksen kriisiytyminen on hyvissä ajoin tunnistettava. Erityisesti Finnvera ja muut rahoittajat kaipaavat hyviä käytäntöjä asiakkaittensa tueksi ja luottotappioiden estämiseksi.

Suomalainen terveyttämismalli on kehitetty ym. tahojen ja konsulttien yhteistyönä. Siihen on saatu vaikutteita amerikkalaisesta järjestelmästä, jota edustaa Turnaround Management Association.

Mallin käyttöön on koulutettu konsultteja ja yritysneuvojia.

 

https://www.turnaround.org/

http://www.tma-europe.org/

Ajankohtaista

Tapahtumat

 

Kumppanimme