TMA

TMA Finland ry. on taloudellisissa murrosvaiheissa olevien yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja muutoksenhallintaan erikoistuneiden ammattilaisten yhteenliittymä. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenten yhdyssiteenä ja luoda jäsenille edellytyksiä oman ammattitaitonsa kehittämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia, tekee esityksiä ja aloitteita, pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin alan ammattilaisiin sekä järjestää seminaareja ja muita tilaisuuksia.

Yhdistys ei pyri taloudellisen voittoon eikä sen tarkoituksena ole myöskään toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä. Yhdistys on siten yleishyödyllinen.

 

Esimerkkejä toiminnasta

TMA Finland ry. on:
  • kouluttanut lähes 200 konsulttia, juristia, tilintarkastajaa ja rahoittajaa
  • sertifioinut yli 80 terveyttämiskonsulttia (TMC). 
  • kehittänyt sidoskumppanien kanssa Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelun, puh. +358 29 502 4880
  • järjestänyt useita kotimaisia seminaareja ja Euroopan TMA konferenssin vuonna 2011


Ajankohtaista

Tapahtumat