Terveyttämisen työkalut

Terveyttämisanalyysi (TMA)

Yrityksen ennakoiva terveyttäminen on hallitusti toteutettu kertaluontoinen prosessi, jonka avulla yritys selviää taloudellisista vaikeuksistaan ja kykenee jatkamaan toimintaansa kannattavana/kilpailukykyisenä. Terveyttämistoimiin päädytään liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi silloin, kun normaali kehittäminen ei ole tuottanut toivottuja tuloksia. Terveyttämisen vaihtoehtona on yrityksen päästäminen konkurssiin tai toiminnan loppuminen muutoin lähitulevaisuudessa.

Yrityksen tervehdyttämisprosessin lähtökohtana on terveyttämistarpeen mahdollisimman aikainen tunnistaminen sekä nopea ja asiantunteva reagointi tilanteeseen.
Tähän on kehitetty suomalainen liiketoiminnan terveyttämismalli, joka ohjaa miten ja keneltä yritystoiminnan taloudellisiin ongelmiin on saatavissa neuvonta-apua mitkä ovat kriisiytymisen varoitusmerkkejä miten tukitoimet suunnataan yritykseen, jotta apu tulisi riittävän ajoissa miten terveyttämisprosessi toteutetaan.

  • miten ja keneltä yritystoiminnan taloudellisiin ongelmiin on saatavissa neuvonta-apua
  • mitkä ovat kriisiytymisen varoitusmerkkejä
  • miten tukitoimet suunnataan yritykseen, jotta apu tulisi riittävän ajoissa
  • miten terveyttämisprosessi toteutetaan

 

 

Nopeutettu saneerausmenettely

Konkurssiasiain neuvottelukunta on hyväksynyt nopeutettua saneerausmenettelyä koskevan suosituksen. Suosituksessa annetaan malli, jolla taloudellisiin vaikeuksiin joutuneelle mutta elinkelpoiselle yritykselle pyritään vahvistamaan saneerausohjelma mahdollisimman nopeasti. Suositus löytyy Konkurssiasiamiehen toimiston kotisivuilta www.konkurssiasiamies.fi.

Nopeutetun saneerausmenettelyn mallissa on yhdistetty vapaaehtoisen ja lakisääteisen yrityssaneerauksen keinoja. Mallin tavoitteena on, että saneerausohjelman valmistelu tapahtuu merkittävimpien velkojien ja velallisyrityksen yhteisesti hyväksymän saneerausvalmistelijan johdolla mahdollisimman pitkälle ennen saneeraushakemuksen jättämistä tuomioistuimelle. Saneerausasian tuomioistuinkäsittely on pyritty saamaan mahdollisimman lyhyeksi. Näin vähennetään yrityssaneerauksen velallisyritykselle aiheuttamia imagollisia ja toiminnallisia haittoja. Samalla lisätään velkojien mahdollisuutta vaikuttaa saneerausohjelmaehtoihin.

 

TK-analyysi

TK-analyysi pyrkii selvittämään yksittäisen kehityshankkeen (uusi tuote tai palvelu) tilannetta, kiinnittämään huomiota kehittämisprosessissa eteentuleviin osa-alueisiin sekä antamaan viitteitä sen jatkokäsittelylle. Tarkoituksena on arvioida realistisesti hankkeen nykytilaa, riskejä ja mahdollisuuksia sekä yrityksen kykyä viedä hanke onnistuneesti päätökseen. Analyysi on tarkoitettu lähinnä PK-sektorin yrityksille. 


Ajankohtaista

Tapahtumat

17.4.2024 Yhdistyksen vuosikokous klo 16:00-17:00

18.04.2024, klo 9:00 - 10:00 Keski-Suomen Kauppakamarin Infoaamu: Hallituksen jäsenen vastuu yrityksen maksukyvyttömyys- ja muissa kriisitilanteissa