Terveyttämisen työkalut

Terveyttämisanalyysi (TMA)

Yrityksen ennakoiva terveyttäminen on hallitusti toteutettu kertaluontoinen prosessi, jonka avulla yritys selviää taloudellisista vaikeuksistaan ja kykenee jatkamaan toimintaansa kannattavana/kilpailukykyisenä. Terveyttämistoimiin päädytään liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi silloin, kun normaali kehittäminen ei ole tuottanut toivottuja tuloksia. Terveyttämisen vaihtoehtona on yrityksen päästäminen konkurssiin tai toiminnan loppuminen muutoin lähitulevaisuudessa.

Yrityksen tervehdyttämisprosessin lähtökohtana on terveyttämistarpeen mahdollisimman aikainen tunnistaminen sekä nopea ja asiantunteva reagointi tilanteeseen.
Tähän on kehitetty suomalainen liiketoiminnan terveyttämismalli, joka ohjaa miten ja keneltä yritystoiminnan taloudellisiin ongelmiin on saatavissa neuvonta-apua mitkä ovat kriisiytymisen varoitusmerkkejä miten tukitoimet suunnataan yritykseen, jotta apu tulisi riittävän ajoissa miten terveyttämisprosessi toteutetaan.

 • miten ja keneltä yritystoiminnan taloudellisiin ongelmiin on saatavissa neuvonta-apua
 • mitkä ovat kriisiytymisen varoitusmerkkejä
 • miten tukitoimet suunnataan yritykseen, jotta apu tulisi riittävän ajoissa
 • miten terveyttämisprosessi toteutetaan

TMA analyysin ohje (pdf, 144 KB)

TMA analyysi (xls, 133 KB)

 

Maksusuunnitelma

Maksusuunnitelma tavoitteena on selvittää yrityksen kassavirta lähitulevaisuudessa. Taulukko on laadittu Excel-taulukkona ja sitä voi muuttaa tarpeiden mukaan. Laskelmassa on valmiina laskukaavoja, joita voi muokata. Jos Sinulla on ongelmia taulukon käyttämisessä, pyydä apua tilitoimistoltasi tai 
atk-tukihenkilöltäsi. Voit ottaa maksusuunnitelmasta kopion ja tehdä suunnitelman kynällä. Laadittuasi maksusuunnitelma keskustele suunnitelmasta tilitoimistosi, talousavun neuvojan tai muun asiantuntijan kanssa.

Toimi näin:

 • Kopioi itsellesi tästä maksusuunnitelma (xls)
 • Kysy neuvoa omalta tilitoimistoltasi ja Talousavun neuvojalta.
 • Oma verotoimisto, pankki, vakuutusyhtiö ja muut sidoskumppanisi antavat myös neuvoja.
 • Kirjaa ensin rahavarat nyt ja tulot ainakin kaksi kuukautta eteenpäin.
 • Laske seuraavaksi toiminnan edessä olevat kulut myös ainakin kahdelta kuukaudelta
 • Laita maksuille tärkeysjärjestys, jotta voit jatkaa toimintaasi.
 • Tee rästissä olevista maksuista yhteenveto ja maksusuunnitelma.
 • Älä yritä liikaa ja ole rehellinen itsellesi.
 • Käy suunnitelma läpi tilitoimistosi kanssa.
 • Ole yhteydessä velkojiin ja neuvottele maksusuunnitelmasta.
 • Hanki tarvittaessa lisärahoitusta.
 • Laita taloushallintosi kuntoon.
 • Toteuta maksusuunnitelma mahdollisimman hyvin.

Jos tulee uusia vaikeuksia, ota heti yhteys velkojiin.

 

Nopeutettu saneerausmenettely

Konkurssiasiain neuvottelukunta on hyväksynyt nopeutettua saneerausmenettelyä koskevan suosituksen. Suosituksessa annetaan malli, jolla taloudellisiin vaikeuksiin joutuneelle mutta elinkelpoiselle yritykselle pyritään vahvistamaan saneerausohjelma mahdollisimman nopeasti. Suositus löytyy Konkurssiasiamiehen toimiston kotisivuilta www.konkurssiasiamies.fi.

Nopeutetun saneerausmenettelyn mallissa on yhdistetty vapaaehtoisen ja lakisääteisen yrityssaneerauksen keinoja. Mallin tavoitteena on, että saneerausohjelman valmistelu tapahtuu merkittävimpien velkojien ja velallisyrityksen yhteisesti hyväksymän saneerausvalmistelijan johdolla mahdollisimman pitkälle ennen saneeraushakemuksen jättämistä tuomioistuimelle. Saneerausasian tuomioistuinkäsittely on pyritty saamaan mahdollisimman lyhyeksi. Näin vähennetään yrityssaneerauksen velallisyritykselle aiheuttamia imagollisia ja toiminnallisia haittoja. Samalla lisätään velkojien mahdollisuutta vaikuttaa saneerausohjelmaehtoihin.

 

TK-analyysi

TK-analyysi pyrkii selvittämään yksittäisen kehityshankkeen (uusi tuote tai palvelu) tilannetta, kiinnittämään huomiota kehittämisprosessissa eteentuleviin osa-alueisiin sekä antamaan viitteitä sen jatkokäsittelylle. Tarkoituksena on arvioida realistisesti hankkeen nykytilaa, riskejä ja mahdollisuuksia sekä yrityksen kykyä viedä hanke onnistuneesti päätökseen. Analyysi on tarkoitettu lähinnä PK-sektorin yrityksille. 

TK-analyysi (xls, 107kt)


Ajankohtaista

Tapahtumat