TMC = Turnaround Management Consultant, yrityksen terveyttämisen ammattilainen

Sertifioinnin myöntävä organisaatio on Turnaround Management Association Finland ry. (TMA Finland –yhdistys).

 1. Sertifikaatista päättää yhdistyksen hallitus sertifiointiraadin suositusten pohjalta.
 2. Raati käsittelee hakemuksia vähintään kahdesti vuodessa.
 3. Sertifikaatti voidaan myöntää konsultille, jolla on:
  • riittävä (5 v.) kokemus ja hyvät referenssit yrityksen terveyttämisestä (turnaround toiminnasta).
  • hyväksytty suoritus TMC - koulutusohjelmasta
  • TMA - Finland ry:n jäsenyys
  • Vähintään alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot ( esim. MBA tai aikaisempi vastaava tutkinto)
  • Kaksi suosittelijaa
  • Hyvä maine ja jota ei ole tuomittu varallisuus- tai talousrikoksista, eikä ole liiketoimintakiellossa.
 4. TMA Finland –yhdistys pitää kirjaa myönnetyistä sertifikaateista.
 5. Sertifiointi on voimassa 5 vuotta. 5 vuoden jälkeen henkilön pitää osoittaa, että hän on ylläpitänyt osaamistaan sekä osallistunut turnaround toimintaan . Raati voi peruuttaa sertifioinnin, jos se voi päätellä terveyttämisen ammattitaitojen vanhenemisen tai jos konsultti on tuomittu varallisuus- tai talousrikoksesta tai on liiketoimintakiellossa.
 6. Hakija, jolle sertifikaattia ei myönnetty, voi tehdä uuden hakemuksen aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä

Hakemuksessaan konsultti hyväksyy TMC-konsultin eettiset säännöt.

Sertifiointiraadin kokoonpano:

Sertifiointiraatiin on kutsuttu 3 jäsentä. Raadin puheenjohtajana on yhdistyksen puheenjohtaja.

Käytännön järjestelyt ja maksut:

 • Konsultti hakee sertifikaattia erityisellä FIN TMC –sertifiointihakemuslomakkeella
 • Jokainen hakija haastatellaan raadin taholta yrityksen terveyttämistoiminnan osalta. Haastattelu voidaan tehdä tarvittaessa puhelinkonferenssina tai vastaavalla menettelyllä.
 • Sertifiointiraadin sihteeri ilmoittaa hakijalle päätöksen heti raadin kokouksen jälkeen
 • TMA Finland –yhdistys teettää kunniakirjan sertifikaatista. Uusi FIN TMC – konsultti saa sen postitse.
 • Sertifiointi merkitään konsultin tietoihin TMA Finland –yhdistyksen jäsenrekisteriin.
 • Sertifioinnista veloitetaan maksu. Se on tällä hetkellä 50 euroa tai kustannuksia vastaavasti.

Sertifiointiraadin jäsenten kokouspalkkioista päättää yhdistyksen hallitus.

Lausunnon antaminen:

 • Sertifiointiraati voi pyytää hakijasta tai hänen referensseistään lausuntoa ulkopuoliselta asiantuntijalta tai toimeksiantajalta.
 • Lausunnon antaja ei saa olla hakijan työtoveri tai yhtiökumppani

 

 

Sertifioituja TMC-konsultteja

 


Ajankohtaista

Tapahtumat